Over ons


Instituut voor Mindfulness

Overname IvM 2020


Filosofie en achtergrond van het IvM

Het IvM is een opleidingsinstituut met als hoofdactiviteit de opleiding tot Trainer in MBSR/MBCT. We kiezen er bewust voor niet te veel bij-activiteiten in ‘mindfulness’ te doen. Onze focus blijft de trainersopleiding.

In 2005 is drs. Johan Tinge begonnen met het opzetten van het Instituut voor Mindfulness en de trainersopleiding. Samen met Joke Hellemans, Ingrid van den Hout en Edel Maex is de opleiding opgezet en het programma vorm gegeven. In september 2006 is een eerste opleidingsgroep gestart. 

In september 2020 nam Johan Tinge afscheid van het IvM en is het leiderschap van het instituut overgenomen door Maryvonne Verkerke. 

Johan Tinge vertelt wat hem 'bezielt': "Mijn missie in mijn werk en leven, en dus ook mijn missie met het Instituut voor Mindfulness, is om de kracht en het wonder van opmerkzaamheid een plek te geven in onze maatschappij."

Toen we de opleiding startten waren er alleen mogelijkheden tot scholing in de VS, Duitsland en Wales. Niemand ging naar Duitsland, en slechts weinigen waren in de gelegenheid om zich in de VS te scholen. 
Dat nodigde uit om in Nederland een trainersopleiding op te zetten. De tijd was rijp, er was behoefte aan scholing en er waren in West-Europa inmiddels voldoende trainers die scholing konden verzorgen. Het IvM is er in geslaagd om ervaren docenten van het eerste uur te betrekken bij de opleiding.

Het IvM is mede opgericht om een gedegen scholing in MBSR en MBCT in Nederland mogelijk te maken en zo tegelijkertijd aan kwaliteitsbewaking te doen door het oprichten van de beroepsvereniging VMBN.

We werken al jarenlang met een vast docententeam waaronder een aantal docenten die tot de pioniers van MBSR en MBCT in Nederland behoort. We zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld. Een deel van de docenten werkt ook internationaal in MBSR opleidingen. 

Het IvM werkt nauw samen met het Duitse opleidingsinstituut Institut für Achtsamkeit (IAS) en haar Engelstalige zusterorganisatie Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA).
Johan Tinge, Ingrid van den Hout en Frits Koster zijn allen als docent en supervisor verbonden aan de Duits- en Engelstalige MBSR-opleidingen en trainen in verschillende Europese landen. Door deze nauwe samenwerking kunnen we de opleiding op een hoog niveau houden.

We willen nog altijd bovenal kwaliteit leveren, én die bewaken. Daar horen bepaalde deelnamecriteria bij. Vandaar dat we van onze cursisten vragen dat zij voldoende ervaring hebben met meditatie, een retraite doen en ook zelf het 8-weeke programma hebben doorlopen.

Er zijn inmiddels ruim driehonderd trainers opgeleid aan het IvM die op hun eigen manier, in verschillende settingen, en vanuit hun eigen passie, door heel Nederland kwalitatief hoogstaande trainingen aanbieden." Inmiddels loopt de 20ste opleidingsgroep.

Contact opnemen

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Instituut voor Mindfulness
Vlietsorgstraat 15
2012 JB  Haarlem

T: 023-5834349

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze bij- en nascholingen.