Opleiding tot trainer MBSR/MBCT

Over de opleiding

De opleiding tot trainer in MBSR/MBCT start  22 november 2019.  Er is nog plaats.

Het is mogelijk om in te stromen in de opleiding tot aan de 2e opleidingsworkshop op 14 februari 2020.


Een volgende opleiding start 16 oktober 2020.


Deelnemers aan de IvM-opleiding verdiepen zich grondig in de theorie en praktijk van MBSR/MBCT. Belangrijke oefeningen uit de MBSR en MBCT zoals de bodyscan, mindful yoga en het zitten in aandacht worden geïnstrueerd en geoefend. Je ontwikkelt zo vaardigheden in het begeleiden van de oefeningen, de acht sessies van de training en de stiltedag, inclusief voor- en nagesprekken met cursisten. Tussen de workshops oefenen je zelfstandig thuis, en met elkaar in intervisiegroepen.

In de tweede helft van de opleiding begeleid je, onder supervisie, een zelf georganiseerde 8-weekse MBSR of MBCT-training. Je wordt vanuit de opleiding ondersteund en voorbereid op het geven van de 8-weekse training en het maken van eigen opnames/cd's met bodyscan, mindful yoga en de zitmeditatie. Tijdens de workshops en in de supervisie is er gelegenheid voor reflectie op de thema's die je bij het geven van je training tegenkomt.
Het leren begeleiden van de 'inquiry' - de verdiepende dialoog met de cursisten over wat zij ervaren in de training - komt in meerdere workshops aan de orde.
De rol van de trainer zelf krijgt aandacht: Hoe zorgt een trainer goed voor zichzelf? En hoe verhoudt hij of zij zich op een goede, gezonde wijze tot de cursisten; tot hun vragen, emoties en problemen?


Kenmerken van de opleiding

  • We werken met docenten van het eerste uur. De meeste docenten zijn opgeleid in de VS (MBSR), Engeland (MBCT) en Azië (meditatie).  

  • We zijn de eerste opleiding tot mindfulnesstrainer in Nederland en hebben als opleiding en opleiders een schat aan ervaring. 

  • We leiden op om het oorspronkelijke MBSR programma te geven. 

  • We zijn in 2005 de opleiding gestart na overleg met Kabat-Zinn en Saki Santorelli. 

  • We kiezen voor opleidingslocaties waar het goed toeven is en waar cursisten door omgeving, voeding en atmosfeer tot rust kunnen komen en kunnen leren. 

  • We kiezen bewust voor opleidingsblokken van 2 en 3 dagen. In meerdaagse blokken wordt je ondergedompeld in het thema van de workshop en is het makkelijker om je ervaring te verdiepen. 

  • We kiezen voor ruime tijd tussen de opleidingsblokken. Zo is er tijd voor je leven en je werk, en is er meer gelegenheid om door beoefening en studie de oefeningen en de training meer te belichamen.

  • Tussen elk opleidingsblok tref je collega's uit de opleiding in een intervisiegroep. Voor de intervisie krijg je gerichte opdrachten om je vaardigheden in het begeleiden van de oefeningen en de inquiry te verdiepen.

  •  In de tweede helft van de opleiding geef je onder supervisie een 8-weekse training in MBSR of MBCT.

Deelname

Mocht  je voor aanvang van de opleiding (grotendeels) aan de criteria kunnen voldoen en wil je meedoen met de opleiding, stuur dan het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend naar het Instituut. 

Vervolgens nodigen we je uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met Johan Tinge, organisator van de opleiding.

Voor meer informatie en voor aanvraag van het informatiepakket kun je contact opnemen met Johan Tinge: 

Instituut voor Mindfulness
Boslaan 8
9449 PS  Nooitgedacht

T: 0592 – 24 22 71
E: info@instituutvoormindfulness.nl


Scholingsaftrek

De kosten van de opleiding komen in elk geval in 2019 in aanmerking voor belastingaftrek. 

Vanaf 2020 komt er mogelijk een andere regeling die de scholingsaftrek gaat vervangen. Informatie over scholingsaftrek vindt u op de website van de belastingdienst . 

Contact opnemen

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Instituut voor Mindfulness
Boslaan 8
9449 PS  Nooitgedacht

T: 0592 - 24 22 71

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze bij- en nascholingen.