MBCL

MBCL

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

Het MBCL-programma biedt in acht sessies en een stilte sessie een vervolg- en verdiepingstraject voor hen die eerder een mindfulnesstraining hebben gevolgd (bij voorkeur MBSR/MBCT, of een daaraan equivalent programma zoals Breathworks) en die ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke en compassievolle houding te ontwikkelen. Mindfulness-based oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen komen uitgebreid aan bod, in samenhang met de ontwikkeling van drie andere hartkwaliteiten: vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Doel van het scholingsprogramma:
Dit scholingsprogramma biedt mindfulnesstrainers en anderen die mindfulness-based werk doen de mogelijkheid kennis te maken met de opzet en de oefeningen van dit groepsgerichte trainingsprogramma en te leren werken met het curriculum en het zelf begeleiden van compassiegerichte oefeningen. Het programma biedt deelnemers de mogelijkheid in één week (5½ dagen) de beide modules te volgen die gewoonlijk los van elkaar worden aangeboden. Specifieke doelen van het Teacher Training Programma zijn:

-Het zich eigen maken van de basishouding die hoort bij compassiegerichte methodieken.
-Het leren werken met compassiegerichte methodieken en er mee kunnen werken, groepsgericht en/of individueel. Of deelnemers de compassietraining als groepsmodule zelfstandig kunnen geven hangt af van de verdieping van de eigen beoefening en van de reeds opgedane ervaring met groepswerk en het geven van MBSR/MBCT. 
-Het verkrijgen van inzicht voor welke cliënten de training en specifieke oefeningen geschikt zijn en de transdiagnostische toepassingsmogelijkheden van compassietraining.
-Het verdiepen van vaardigheden in mindful dialoog of inquiry bij compassietraining.

Wat komt in de scholing aan bod:
In de eerste helft van de scholing kunnen deelnemers kennismaken met de inhoud van de compassietraining en het persoonlijk ervaren van de oefeningen. In de tweede helft van de scholing ligt de nadruk op het meer vertrouwd raken met het werken met het curriculum en het zelf begeleiden van compassiegerichte oefeningen. 

Thema’s in de eerste helft van de scholing (module 1):
-Het valideren van pijn en lijden. 
-Hoe ons brein en organisme zijn geëvolueerd om ons te helpen overleven. 
-‘Waar we niet voor gekozen hebben is niet onze fout’.
-Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen.
-Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en ‘de innerlijke criticus’.
-Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen. 
-Tend & befriend: een vierde instinctieve reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
-Drie antidota tegen zelfhaat, zelfisolatie & over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
-Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, het voorstellingsvermogen, spreken en handelen.
-De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende emotionele kwaliteiten of ‘levensvrienden’: mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.

In de tweede helft komt het volgende aan bod (module 2):
-Structuur van de training per sessie.
-Oefening in het zelf begeleiden van de belangrijkste compassiegerichte oefeningen en het doen van inquiry daarbij.
-Oefening in het geven van de didactische onderdelen uit de training.
-Valkuilen in het begeleiden van de oefeningen, verschillen tussen de rol van trainer en de rol van therapeut.
-Omgaan met het naar boven komen van oude pijn en met het fenomeen backdraft.
-Ruimte creëren voor mindful exposure, veilige holding en een lichte sfeer in de groep.
-Het verder ontwikkelen van de compassiemodus en de vier levensvrienden: mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.
-Het verbinden van relevante wetenschappelijke kennis omtrent evolutionaire psychologie, neurowetenschappen, stress- en emotieregulatie met de praktijk.

Contact opnemen

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Instituut voor Mindfulness
Vlietsorgstraat 15
2012 JB  Haarlem

T: 023-5834349

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze bij- en nascholingen.